Το Π.Μ.Σ. του ΔΕΣ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου σπουδών για το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο

Δημοσίευση Προκήρυξης Μεταπτυχιακού Πανεπιστημίου Μακεδονίας