Μία σημαντική συνεργασία έχει αναπτυχθεί με το γερμανικό ίδρυμα Fritz Thyssen, το οποίο θα χρηματοδοτήσει το εναρκτήριο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 14 Ιανουαρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τις επείγουσες νομοθετικές διαδικασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρύ και πρωτότυπο αυτό θέμα θα τύχει επεξεργασίας από 10 ξένους και 2 έλληνες ερευνητές και θα οδηγήσει στη σύνταξη μελέτης που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017, υποδεικνύοντας λύσεις για την αντιμετώπιση του οξύτατου αυτού προβλήματος.