ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (1/2016) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]