Το Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου της Τουλούζης Ι σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σας προσκαλούν στη διάλεξη της Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης Ι Capitole κ. Hélène Gaudin με θέμα: “L’ affaire OMT devant son (ses?) juge(s): en attendant Karlsruhe, plaidoyer pour un dialogue constitutionnel” “Η υπόθεση ΟΜΤ ενώπιον του ή των δικαστών της: αναμένοντας την Καρλσρούη, συνηγορία υπέρ ενός συνταγματικού διαλόγου”

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία

ΑΦΙΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ