ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΔΕΟΔ [κείμενο απόφασης]