Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού σε θέματα νέων τεχνολογιών του διαδικτύου για το έτος 2015

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [κείμενο απόφασης]