Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης λογισμικού

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [κείμενο απόφασης]