Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με σκοπό την αναμόρφωση της δικονομικής οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις ατόμων και φορέων. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο και κοινοποιείστε την απάντησή σας και στην ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι την 20.07.2015. Προς διευκόλυνσή σας η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει μεταφράσει το ερωτηματολόγιο και στα ελληνικά.

Διαβούλευση της ΕΕ
Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης (στα αγγλικά)
Διαβιβαστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ
Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης (στα ελληνικά)