Ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [κείμενο απόφασης]