Πρόθεση ανάθεσης της ετήσιας σύμβασης ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ για το έτος 2015

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ [κείμενο απόφασης]