Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 διοργανώνεται στην Αθήνα από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΜΚΕ), τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΜΟΚΕ/ΚΔΕΟΔ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ) Ημερίδα με θέμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση».

Στην Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών, θα συμμετέχουν ως εισηγητές στελέχη και εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από την EFTA Surveillance Authority, οι οποίοι θα αναλύσουν τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τα ειδικά ζητήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη (πρωινή) συνεδρίαση, με συντονιστή τον κ. Λ. Αθανασίου, μέλος ΕΙΚΕ, είναι αφιερωμένη στο νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, τις βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει η κ. Ε. Παπαντωνίου, εκ μέρους της Task Force, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εισηγήσεις στις οποίες θα αναλυθεί η θεματική της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων. Στην πρώτη από αυτές, με εισηγήτρια την κ. E. Μουαμελετζή, Δικηγόρο, Συντονίστρια της ΜOKE και Διευθύντρια Ερευνών KΔΕΟΔ, θα αναλυθούν οι κοινές αρχές αξιολόγησης της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων, ενώ, αμέσως μετά, ο κ. Μ. Κεκελέκης, Competition and State aid Directorate, EFTA Surveillance Authority (B), Αντιπρόεδρος ΕΙΚΕ, θα μιλήσει για την αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών. Κεντρικό άξονα των δύο τελευταίων εισηγήσεων της πρωινής συνεδρίασης θα αποτελέσει ο νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ). Ειδικότερα, η κ. Α. Σγουρίδου, Δικηγόρος, Στέλεχος ΜOKE και Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, στην εισήγησή της θα παρουσιάσει τις κοινές διατάξεις του κεφαλαίου Ι του ΓΑΚ. Στην τελευταία εισήγηση, ο κ. Χ. Πεολίδης, από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στις κρατικές ενισχύσεις για ενέργεια και περιβάλλον.

Στη δεύτερη (απογευματινή) συνεδρίαση, έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Αρχικά στον πρώτο κύκλο εισηγήσεων, με συντονίστρια την κ. Ε. Παπαγγελοπούλου, νομικό στέλεχος της ΚΕΜΚΕ, θα παρουσιασθούν ειδικά θέματα που άπτονται της έννοιας των κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σ. Δρακακάκης, Δικηγόρος και Μέλος ΕΙΚΕ, στην εισήγησή του θα αναπτύξει το ζήτημα της φορολογικής επιλεκτικότητας και των κρατικών ενισχύσεων και, ακολούθως, ο κ. Θ. Γαλάνης, εκ μέρους της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο διασφάλισης της απουσίας ενίσχυσης. Στον επόμενο κύκλο εισηγήσεων, με συντονιστή τον κ. Π. Μυλωνόπουλο, Νομικό Σύμβουλο Α΄ και Προϊστάμενο Τμήματος Δικαίου ΕΕ της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, το ενδιαφέρον των ομιλητών θα επικεντρωθεί σε ορισμένα διαδικαστικά θέματα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Αντικείμενο της πρώτης εισήγησης, με ομιλητή τον κ. Γ. Καρύδη, Αν. Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αποτελέσει η άμυνα κατά της απόφασης ανάκτησης ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Θα ακολουθήσει εισήγηση του κ. Α. Μεταξά, Λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου ΕΙΚΕ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια, ενώ, στην τελευταία εισήγηση επί της θεματικής, ο κ. Κ. Παπανικολάου, Λέκτορας ΔΠΘ, Δικηγόρος και Μέλος ΕΙΚΕ, θα επικεντρωθεί σε ορισμένα επίκαιρα ζητήματα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων καθώς και στις εθνικές δικονομικές ρυθμίσεις.

Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, που θα επικεντρωθεί στην πολιτική των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα και την ανάλυση επίκαιρων προβληματισμών. Συντονιστής θα είναι ο κ. Β. Χριστιανός, Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής ΚΔΕΟΔ, ενώ στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Μ. Χαραλαμποπούλου, Διευθύντρια της ΚΕΜΚΕ, Ζ. Γεωργοπούλου, Προϊσταμένη της Μονάδας Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων για ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ν. Ε. Φαραντούρης, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χάρης Συνοδινός, Δ.Ν., Δικηγόρος.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Ημερίδα θα γίνονται δεκτές έως την 03.11.2014. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε ΕΔΩ. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: [email protected] ή στο τηλ. 210-3375777 (Κα. Β. Κανελλοπούλου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ