Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό (4/2014) για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Απόφαση]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]