ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη, 15/4/2014

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Agency), διοργανώνει, σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών για την καταπολέμηση και καταγραφή των εγκλημάτων μίσους και ειδικότερο τίτλο: «How can EU Member States combat hate crime effectively? Encouraging reporting & improving recording»

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Απριλίου 2014 στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1 Φοίνικας Θεσσαλονίκη) και θα διεξαχθεί στα αγγλικά. Θα συμμετάσχουν σε αυτό 140 προσκεκλημένοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόσωποι Διεθνών και Ελληνικών Οργανισμών που είναι αρμόδιοι στον τομέα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει προσπάθεια να αποκρυσταλλωθούν κοινές πρακτικές που θα επιτρέψουν τους βέλτιστους τρόπους καταγραφής εγκλημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Το σεμινάριο γίνεται με βάση αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις για τους συμμετέχοντες.