Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού για το έτος 2014

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ[κείμενο απόφασης]