Η ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό “Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου” (αριθμός διακήρυξης 2/2014) μετατίθεται από 12μμ την ώρα 10πμ την ίδια ημέρα Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.