Πρόσκληση υποβολής προσφορών (2/2014) για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο για παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2014) [Κείμενο της προκήρυξης]