Πρόθεση ανάθεσης παροχής προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ [κείμενο απόφασης]