Πρόθεση ανάθεσης της ετήσιας σύμβασης ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ [κείμενο απόφασης]