Πρόθεση ανάθεσης ανανέωσης λογισμικού και προμήθειας εξοπλισμού του ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [κείμενο απόφασης]