Ανάθεση ασφάλισης επιβατηγού οχήματος αριθμού κυκλοφορίας ΝΖΖ1652 του ΚΔΕΟΔ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΔΕΟΔ [κείμενο απόφασης]