Σύμβαση ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ [κείμενο απόφασης]