Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασής του ΚΔΕΟΔ με τη Βουλή των Ελλήνων

Σύμβαση ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης ΚΔΕΟΔ [κείμενο απόφασης]