Ανάθεση σε εκδοτικούς οίκους προμήθειας στο ΚΔΕΟΔ ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ [κείμενο απόφασης]