Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ [κείμενο απόφασης]