Ανάθεση υποστήριξης του λογισμικού email server INODE και antivirus ESET NOD 32 που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ e-mail server και antivirus [κείμενο απόφασης]