Ανάθεση παροχής προς το ΚΔΕΟΔ σύνδεσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΗΕΙΝ ONLINE

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΕΙΝ ONLINE [κείμενο απόφασης]