Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) της Θεσσαλονίκης από μεγάλη ομάδα δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ δε άλλων, από τους εθνικούς δικαστές του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην ομάδα των δικαστικών λειτουργών συμμετείχαν επίσης και δυο γενικοί εισαγγελείς, προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ.

Συνοδευόμενοι από μέλη της οικογένειάς τους ενημερώθηκαν για το Κέντρο και τις δραστηριότητές του, επισκέφθηκαν τους χώρους του και ξεναγήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ και στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης που λειτουργεί σε αυτό. Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου και να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της εργασίας και την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται σε αυτό.