Ανάθεση παροχής προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για το έτος 2013

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ [κείμενο απόφασης]