Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο της έδρας Jean Monnet με θέμα: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., στη μνήμη του αείμνηστου Ευρωβουλευτή και Δικαστή στο ΕΔΔΑ, καθηγητή Δημητρίου Ευρυγένη.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 14-15/02/2013
(ώρα προσέλευσης Πεμπτη 16:00 και Παρασκευή 10:30 )
και στο Αμφιθέατρο ”Δ. Ευρυγένης” του Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στις 16/02/2013 (ώρα προσέλευσης 9:30).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ