Παράταση της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του ΚΔΕΟΔ για το 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [κείμενο απόφασης]