Παράταση της σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ για ένα έτος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [κείμενο απόφασης]