Επιμέλεια: Α. Βαλτούδης
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα
ISBN: 978-960-445-919-3
Χρονιά Έκδοσης: 2012