Ανάθεση εγκατάστασης virtual server στον ΙΒΜ server του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VIRTUAL SERVER [κείμενο απόφασης]