Ανάθεση της συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ [κείμενο απόφασης]