Ανάθεση υποστήριξης του προγράμματος xLINE Μισθοδοσίας του Λογιστηρίου του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ [κείμενο απόφασης]