Το Κεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει μία υποτροφία «Κρατερού Ιωάννου» σε εφαρμογή της απόφασης Δ.Σ. αριθ. 165/24.2.2012, θέμα 9o, με αντικείμενο το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερη εξειδίκευση τις δημόσιες συμβάσεις. Η υποτροφία είναι διάρκειας 1 έτους (με έναρξη την 2η Μαΐου 2012) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής, να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα και επαρκώς μία δεύτερη και να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 και μεταγενέστερα.

Οι υπότροφοι θα αναλάβουν την υποχρέωση να εργάζονται στο Κέντρο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα καλύπτοντας 20 ώρες την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 09.00-15.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Κέντρου: [email protected] Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Απριλίου 2012.