Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ), η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διοργάνωσαν, μπροστά σε πυκνό ακροατήριο, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012, στα πλαίσια του Megaron Plus, (Μέγαρο Μουσικής) συνέδριο με θέμα: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα αλλάζουν».

Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα του συνεδρίου