Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, έλαβε χώρα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, μετά από πρωτοβουλία του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), συνάντηση της πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών φορέων ο καταστατικός σκοπός των οποίων συνίσταται στη μελέτη επιμέρους πτυχών του δικαίου, της οικονομίας και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν, πέραν του ΚΔΕΟΔ, πρόεδροι και μέλη της διοίκησης:

 • του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου,
 • του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ),
 • του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
 • του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ιδρύματος Θεμιστοκλή & Δημητρίου Τσάτσου (ΚΕΣΔ),
 • της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου,
 • του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, και
 • του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου (ECEFIL) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στην εν λόγω συνάντηση αναδείχθηκε η άμεση ανάγκη του συντονισμού του έργου των εν λόγω φορέων, ώστε, στην τρέχουσα ιδιαίτερα δυσχερή συγκυρία που διανύει η χώρα μας, αφενός μεν να αναδειχθούν στην ελληνική κοινωνία οι θετικές επιπτώσεις για τη χώρα μας της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και αφετέρου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το επιστημονικό έργο του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ενασχολείται με την εν λόγω θεματική ενότητα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν, ομόφωνα, τα ακόλουθα:

  (α) Η διοργάνωση ενός ετήσιου επιστημονικού νομικού συνεδρίου, με τη συνδρομή όλων των προαναφερθέντων φορέων.

  (β) Η διερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης ενός ξενόγλωσσου (στην αγγλική και τη γαλλική) τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού στη θεματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

  (γ) Η διασφάλιση διαρκούς συνεργασίας των εν λόγω φορέων με στόχο την επίτευξη κάθε μορφής συνεργειών (όπως, π.χ., υποβολή κοινών προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα).

Ο συντονισμός αυτού του, εξαιρετικά σημαντικού, έργου ανατέθηκε στον Καθηγητή Βασίλη Χριστιανό. Επισημαίνεται, επίσης, ότι το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, δια του εκπροσώπου του κου. Αντώνη Καϊλή, στηρίζει πλήρως τις εν λόγω πρωτοβουλίες.