Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ (EKEME), το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (IOBE) και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία, διοργανώνουν Συνέδριο για το νέο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας και προσαρμογής των Ευρωπαϊκών Κρατών με θέμα: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα αλλάζουν». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 16:00 – 21.00, στο Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα: Νίκος Σκαλκώτας, Κύκλος: Megaron Plus.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 17.02.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ