Ανάθεση αναγόμωσης γραφιτοδοχείων και μελανοδοχείων εκτυπωτών του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΤΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ [κείμενο απόφασης]