Πρόθεση ανάθεσης υποστήριξης του λογισμικού email server INODE που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας για το έτος 2011

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ e-mail server [κείμενο απόφασης]