Συγγραφέας: Ι. Τζεβελεκάκης
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-2414-6
Χρονιά Έκδοσης: 2011