Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Κρατικές Ενισχύσεις – Πρόσφατες Εξελίξεις», την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 09.30 π.μ. στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου, Σίνα 31, Αθήνα. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής: τροποποίηση των μέτρων για την οικονομική κρίση, διαρθρωτικά ταμεία, αποκρατικοποιήσεις, νέος αναπτυξιακός νόμος, de minimis, ενέργεια, χρηματοδότηση πανεπιστημιακής έρευνας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ