Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό (4/2010) για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: «Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]