Πρόθεση ανάθεσης υποστήριξης του λογισμικού email server INODE που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικού, επίλυση τεχνικών προβλημάτων) για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ e-mail server [κείμενο απόφασης]