Πρόθεση ανάθεσης ανανέωσης της ισχύος 45 αδειών χρήσης λογισμικού antivirus που είναι εγκατεστημένες σε ισάριθμους Η/Υ του ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTIVIRUS [κείμενο απόφασης]