Επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου για το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της απόφασης]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]