Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης της λογισμικής εφαρμογής του «Oλοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης» του ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ [κείμενο απόφασης]