Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 3/2010 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρου για το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]