Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σε συνεργασία με τη ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΜοΠαΔιΣ) διοργανώνουν ημερίδα προβληματισμού με θέμα: «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)» την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010, ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Μεσογείων 119 – Αθήνα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ